สั่งซื้อออนไลน์

Tel.02 953 5855-7

You have no items in your shopping cart.

Subtotal ฿0

สินค้า

Page:
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 • VSX-6158-V2

  รหัสสินค้า 410-186

  Embedded Linux Board


     โมดูล PC/104 รุ่น VSX-6158-V2 คือ Embedded Linux Board ซึ่งได้มีการออกแบบให้มีบัส PC/104 และพอร์ตต่างๆ ติดตั้งลงบนตัวบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปต่อใช้งานได้ง่ายขึ้น โมดูลนี้รองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux, Windiws 98 และ Windows CE

  ฿10,380

  Be the first to review this product

 • VDX-6350DE

  รหัสสินค้า 410-98

  คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม


  โมดูล PC/104 รุ่น VDX-6350DE คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ดีไซด์ด้วยระบบบัส PC/104 และพอร์ตต่างๆ ติดตั้งบนตัวบอร์ด คุณสามารถใช้งานร่วมกับการ์ดจอ ICOP-2811 เพื่อแสดงผลทางจอภาพผ่านทางพอร์ต VGA หรือ LCDคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux, Windows 98/2000, Windows XP Embedded / Windows Enbedded Standard 2009 และ Windows CE

  Be the first to review this product

 • VDX-6354D

  รหัสสินค้า 410-51

  PC104 Computer Boards


     โมดูล PC/104 รุ่น VDX-6354D เป็น PC104 Computer Boards ออกแบบให้มีบัส PC/104 แล้วพอร์ตต่างๆ บนตัวบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้นำไปใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น โมดูลนี้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux, Windows 98/2000, Windiws XP Enbedded/ Windows Embedded Standard 2009 และ Windows CE

  ฿10,380

  Be the first to review this product

 • VDX-6356D

  รหัสสินค้า 410-102

  PC104 Computer Board  โมดูล PC/104 รุ่น VDX-6356D คือ  PC104 Computer Board ได้ถูกออกแบบให้มีบัส PC/104 และพอร์ตต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถต่อใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถต่อใช้งานร่วมกับ ICOP-2811 เพื่อแสดงผลออกทางจอภาพผ่าน VGA หรือ LCD โมดูลนี้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux, Windows 98/2000, Windows XP Embedded / Windows Embedded Standard 2009 และ Windows CE


  Be the first to review this product

 • VDX-6357D

  รหัสสินค้า 410-100

  PC104 CPU Boards


  โมดูล PC/104 รุ่น VDX-6357D คือ PC104 CPU Boards ได้ถูกออกแบบให้มีบัส PC/104 และพอร์ตต่างๆ บนตัวบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถต่อใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux,  Windows 98/2000, Windeows XP Embedded / Windeows Embedded Standard 2009 และ Windows CE

  ฿11,120

  Be the first to review this product

 • VDX-6372D

  รหัสสินค้า 410-106

  PC104 CPU Board


  โมดูล PC/104 รุ่น VDX-6372D คือ PC104 CPU Board ใช้หน่วยประมวลผลตระกูล x86 วิ่งด้วยความเร็ว600MHz สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux, Windows 98/2000, Windows XP Embedded / Windows Embedded Standard 2009 และ Windows CE

  ฿8,950

  Be the first to review this product

 • VDX-6353D

  รหัสสินค้า 410-182

  PC104 Computers


  โมดูล PC/104 รุ่น VDX-6353D คือ PC104 Computers ใช้หน่วยประมวลผลตระกูล x86 วิ่งด้วยความเร็ว 800MHz สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux, Windows 98/2000, Windows XP Embedded / Windows Embedded Standard 2009 และ Windows CE

  ฿10,380

  Be the first to review this product

 • VDX-6358D

  รหัสสินค้า 410-184

  Linux Embedded Boards


     โมดูล PC/104 รุ่น VDX-6358D คือ Linux Embedded Boards ใช้หน่วยประมวลผลตระกูล x86 วิ่งด้วยความเร็ว 800MHz สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux, Windows 98/2000, Windows XP Embedded / Windows Embedded Standard 2009 และ Windows CE

  ฿10,780

  Be the first to review this product

 • VSX-6150E-V2

  รหัสสินค้า 410-108

  PC104 Embedded Boards


  โมดูล PC/104 รุ่น VSX-6150E-V2 คือ PC104 Embedded Boards ซึ่งได้ออกแบบให้มีบักส PC/104 และพอร์ตต่างๆ ติดตั้งลงบนตัวบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้สามารถนำโมดูลนี้ไปต่อกับ ICOP-2811 เพื่อแสดงผลออกทางจอผ่านผ่าน VGA หรือ LCD โมดูล VSX-6150E-V2 สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux, Windows 98 และ Windows CE

  Be the first to review this product

 • VSX-6150-V2

  รหัสสินค้า 410-107

  PC104 Embedded Board


      โมดูล PC/104 รุ่น VSX-6150-V2 คือ PC104 Embedded Board ซึ่งได้มีการออกแบบให้มีบัส PC/104 และพอร์ตต่างๆ ติดตั้งลงบนตัวบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปต่อใช้งานได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้สามารถนำโมดูลนี้ไปต่อกับ ICOP-2811 เพื่อให้สามารถแสดงผลลออกทางจอภาพ่าน VGA หรือ LCD ได้ โมดูล VSX-6150-V2 สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux, Windows 98 และ Windows CE

  Be the first to review this product

 • VSX-6114-V2

  รหัสสินค้า 410-92

  คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม


     VSX-6114-V2 Tiny Module คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ใช้หน่วยประมวลผลตระกูล x86 วิ่งด้วยความเร็ว 300MHz สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ  DOS, Linux, Windows 98 และ Windows CE

  ฿8,850

  Be the first to review this product

 • VSX-6115-V2

  รหัสสินค้า 410-93

  Linux Embedded Board


     Linux Embedded Board (VSX-6115-V2) ใช้หน่วยประมวลผลตระกูล x86 วิ่งด้วยความเร็ว 300 MHz สามารถต่อใช้งานร่วมกับบอร์ด ICOP-2720 เพื่อแสดงผลออกสู่หน้าจอ VGA หรือ LCD โมดูลนี้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ DOS, Linux, Windows 98 และ Windows CE

  Be the first to review this product

Page:
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8