เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา สปสช.ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ ธ.ก.ส. พัฒนา เครื่องวัดความดัน อัจฉริยะ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อรู้เท่าทันโรคและป้องกันโรคไม่ติดต่อ โดยมีแผนการติดตั้ง เครื่องวัดความดัน ใน 10 สาขา ของ ธ.ก.ส. ให้บริการประชาชนทั่วหน้า ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา

 

สปสช เพิ่มสิทธิ บัตรทอง 7 รายการ (รวม ไวรัสโควิด-19)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มสิทธิบัตรทองดูแลประชาชน ให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชาชน โดยมี 7 รายการ ประกอบด้วย
1.สิทธิบัตรทองขยายสิทธิประโยชน์การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในกลุ่มผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ
2.สิทธิบัตรทองนำร่องการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกอายุ
3.สิทธิบัตรทองเพิ่มรายการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับบ้าน อีก 12 รายการ (รวมเป็น 24 รายการ)
4.สิทธิบัตรทองเพิ่มการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จ (2) 4 รายการ ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ มะเร็งไทรอยด์ เส้นประสาทที่เกิดจากการทำลายปลอกไมอีลินชนิดเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ที่ดื้อยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐาน
5.สิทธิบัตรทองขยายบริการตรวจคัดกรองยีนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเริ่มรักษาด้วยยาคาร์บามาซีปีน (carbamazepine) ในทุกกรณี
6.สิทธิบัตรทองนำร่องบริการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในทุกกลุ่มเสี่ยงสูง

7.สิทธิบัตรทอง 30 บาท ตรวจรักษา ไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตามเงื่อนไขฯ ด้านล่าง)

 

ตรวจรักษา ไวรัสโควิด-19 ฟรี

ตรวจรักษา ไวรัสโควิด-19 ฟรี
การที่จะเข้ารับการรักษาฟรีนั้นจะต้องมีข้อกำหนดดังนี้ หากเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและมีอากาศป่วยเท่านั้นและห้ามปกปิดข้อมูลเดินทาง เด็ดขาด ! โดยหากท่านมีอาการ ไอ มีไข้ มีน้ำมูก หายใจลำบาก เจ็บคอ เจ็บหรือหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่ท่านเลือก แพทย์จะตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาให้ฟรี และหากกรณีที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาท่านจะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


กรณีไม่ไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลที่ท่านเลือก สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตามที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมได้ก่อน ท่านสามารถเบิกจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง โดยโทรไปแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์สิทธิบัตรทองหรือบัตรประกันสังคมของท่านได้เลย


หากเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่มีอาการป่วย หากท่านต้องการตรวจจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง

 

สปสช เพิ่มงบสิทธิบัตรทอง ปี 63
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปรับเพิ่มงบกองทุนสิทธิบัตรทอง ปี 63 ประชาชนผู้มีสิทธิ 48.26 ล้านคน หัวละ 3,600 บาทต่อประชากร จากเดิมปีก่อน 173 บาท นอกจากนี้ในปี 63 สิทธิบัตรทองเพิ่มยาป้องกันติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ ดูแลกลุ่มเสี่ยงสูง นำร่องหน่วยบริการ 51 แห่งใน 21 จังหวัด ดูแลกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ทุกสิทธิการรักษา 2,000 ราย พร้อมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 

สิทธิบัตรทอง เพิ่มการบริการรับยาใกล้บ้าน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มสิทธิบัตรทองบริการรับยาใกล้บ้านแทนการมารับยาที่โรงพยาบาล ลดความแออัดในโรงพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้ใช้บริการรับยาใกล้บ้าน โดยตั้งเป้าปี 2563 มีโรงพยาบาลเข้าร่วม 50 แห่ง และร้านยา 500 แห่ง ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช และกลุ่มโรคอื่นๆตามการพิจารณา

 

สิทธิบัตรทอง ในเวทีโลก
ในเวทีโลก ไทยต้นแบบ สิทธิบัตรทอง ตอกย้ำความเป็นผู้นำ รัฐทำประกันให้ประชาชน แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ร่ำรวย แต่ทุกวันนี้รัฐทำประกันให้ประชาชนผ่านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งประกอบด้วยระบบบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ สามารถครอบคลุมผู้ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยมากถึง 99.6% หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยเฉพาะ สิทธิบัตรทองของรัฐบาลไทยทำประกันให้ประชาชนเป็นทียอมรับทั่วโลก ที่เน้นย้ำและการเข้าถึงความเท่าเทียมกัน ประสิทธิภาพการให้บริการ และหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จสิทธิบัตรทองในเวทีระดับโลกได้

 

สปสช ขยายสิทธิบัตรทองครอบคุมการดูแลพระภิกษุสงฆ์
พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่เราต้องการขยายสิทธิบัตรทองให้ครอบคลุมสิทธิการประกันสุขภาพ โดยตัวเลขล่าสุดพบว่ามีพระสงฆ์สามเณร เข้าถึงสิทธิบัตรทองแล้ว 134,982 รูป จาก 144,883 รูป นอกจากนี้ยังดูแลกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำเข้าถึงสิทธิบัตรทอง มีผู้ต้องขังกว่า 329,024 ราย ที่ได้รับสิทธิบัตรทอง และเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็นเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 

สิทธิบัตรทอง เพิ่มการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อคนกรุง
โดยในปี 2562 สปสช เดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงมีโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อคนกรุงโดยเฉพาะอย่างน้อย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรในโรงพยาบาล โครงการคัดกรองสุขภาพแรงงานนอกระบบในผู้ขับขี่รถสาธารณะ โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นและโครงการหน่วยบริการร่วมให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน จำนวนประชากรว่ามีราว 5 ล้านคน และยังมีประชากรแฝงอีกไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ให้เข้าถึงสิทธิบัตรทอง ทั่วหน้า


Cr.ไทยรัฐ,The Standard,MoneyGuru,สปสช,