หากเรากำลังเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มคนที่มีโรคความดันสูงหรืออยู่ในช่วงระยะแรก เราควรหันมาออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาที ซึ่งจะสามารถช่วย ลดความดันโลหิต ได้ประมาณ 4-9 มิลลิเมตรปรอท ทั้งนี้เราอาจใช้วิธีการเดิน วิ่งช้า ๆ ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เต้น .....

Read More