โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์รับภาพมาจากเครื่องสแกน (Scanner)จะอ่านออกเสียงข้อความนั้นให้ได้ยิน พร้อมทั้งส่งข้อความดังกล่าวไปค้นหาความหมายใน Wikipedia, Google หรือดิกชันนารีออนไลน์ที่คุณเลือก และแสดงผลลัพธ์กลับมาให้ทราบได้ภายในอึดใจ.....

Read More