สั่งซื้อออนไลน์

Tel.02 953 5855-7

You have no items in your shopping cart.

Subtotal ฿0
Page:
  1. 1
  2. 2

แอปเปิลวอทช์ รุ่น 4 ในปี 2018 การใช้หน้าจอแบบ mLED เพื่อให้แสดงผลได้ดีสู้แสงแดดได้เยี่ยม ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาช่วย โดยอาจจะมีการใส่แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จผ่านพลังงานแสดงอาทิตย์ (Solar Cell) หรืออาจใช้พลังงานความร้อนของร่างกายช่วยได้ ลูกเล่นหรือฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ยอมรับได้ในระดับสากล ใช้เทคโนโลยีล่าสุดของการติดตามการออกกำลังกาย (การนับก้าวการเดิน,........

Read More
Posted in News By Synes admin

รู้อย่างนี้แล้ววิ่งวันละ 30 นาที ลด เส้นเลือดหัวใจตีบที่ได้ผล เราควรออกกำลังกายอาทิตย์ละ 5 ครั้ง เพื่อสร้าง collateral vessel ไว้ใช้ เผื่อเส้นเลิอดหัวใจหลักเส้นไหน ตีบตันจะได้มีเส้นเลือดสำรองไว้ใช้ได้เลย และควรวัดความดันด้วย เครื่องวัดความดัน สม่ำเสมอ.........

Read More
Posted in News By Synes admin

การรักษาด้วยเครื่อง EECP นี้ ไม่ได้ใส่สารเคมี หรือการสอดใส่เครื่องมืออุปกรณ์หรือผ่าตัดกับร่างกาย แต่เป็นการกระตุ้นร่างกาย ให้เกิดการซ่อมแซมตนเองอย่างธรรมชาติ แต่การกระตุ้นแบบนี้ เราสามารถทำเองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ด้วยการวิ่งวันละ 30 นาที ........

Read More
Posted in News By Synes admin

หากเรากำลังเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มคนที่มีโรคความดันสูงหรืออยู่ในช่วงระยะแรก เราควรหันมาออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาที ซึ่งจะสามารถช่วย ลดความดันโลหิต ได้ประมาณ 4-9 มิลลิเมตรปรอท ทั้งนี้เราอาจใช้วิธีการเดิน วิ่งช้า ๆ ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เต้น .....

Read More
Posted in News By Synes admin

นักวิจัยไทย ระดับโลก ร่วมกับคณะวิจัยจึงได้พัฒนาผลงานเครื่องตรวจหลอดเลือดสมอง เป็นเครื่องตรวจสมองระบบตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัติด้วยสัญญาณ TCD (Transcranial Doppler Ultrasound).....

Read More
Posted in News By Synes admin
Page:
  1. 1
  2. 2