นักวิจัยไทย ระดับโลก ร่วมกับคณะวิจัยจึงได้พัฒนาผลงานเครื่องตรวจหลอดเลือดสมอง เป็นเครื่องตรวจสมองระบบตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัติด้วยสัญญาณ TCD (Transcranial Doppler Ultrasound).....

Read More