สั่งซื้อออนไลน์

Tel.02 953 5855-7

You have no items in your shopping cart.

Subtotal ฿0

ไทย พร้อมเข้าสู่ยุค IoT

Wednesday, August 10, 2016 8:27:00 AM Asia/Bangkok

โนเกีย เชื่อมั่นไทยมีศักยภาพพร้อมในการเป็นศูนย์กลางดิจิตอลในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้นี้ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ในการที่จะนำเทคโนโลยี IOT(Internet of Things) และความปลอดภัยสาธารณะสู่ประเทศไทย  ขณะที่ฝ่ายอินเทล (Intel) ได้มีการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ นำเทคโนโลยี IOT(Internet of Things) มาใช้งานแล้ว.....

Read More
Posted in News By Synes admin

ซึ่งห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom)นี้จะช่วยให้ครูอาจารย์ และนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย และการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม (Learning Skill).....

Read More
Posted in News By Synes admin

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่น ได้พัฒนาผิวหนังเทียมอิเล็กทรอนิกส์ วัดออกซิเจนในเลือด หรือที่เรียกว่าผิวหนังเทียม อี-สกิน ซึ่งมีความบางเป็นพิเศษสำหรับใช้แปะติดกับร่างกายคนไข้เพื่อตรวจวัดระดับออกซิเจน.....

Read More
Posted in News By Synes admin

แอลจี คว้า รางวัล iF Design Awards

Tuesday, March 15, 2016 9:13:00 AM Asia/Bangkok

รางวัล iF Design Awards คือ รางวัลการประกวดการแข่งขันการออกแบบระดับโลกที่จัดโดย International Forum Design เป็นรางวัลที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1953 โดยในปีนี้มีจำนวนสินค้าที่ร่วมเข้าแข่งขันการออกแบบทั้งหมด 5,295 ผลิตภัณฑ์ และในจำนวนนี้.....

Read More
Posted in News By Synes admin

โคมไฟถนน LED

Monday, November 16, 2015 11:25:52 AM Asia/Bangkok

โคมไฟถนน LED สามารถตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่และปรับความสว่างไฟอัตโนมัติให้ตรงกับ วัตถุต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้า คนขี่จักรยาน รถยนต์ที่แล่นสวนเข้ามา หรือแม้กระทั่งให้โคมไฟถนน LED เป็นหลอดไฟเปิดปิดอัตโนมัติ.....

Read More
Posted in News By Synes admin