หลาย ๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีสแกนเอกสารลงคอมเพื่อการจัดเก็บเอกสารขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขเอกสารที่ได้จากสแกนเนอร์โดยผ่านเจ้าตัวผู้ช่วยอย่าง เจ้าซอฟแวร์ OCR นี้ ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างมาก.....

Read More