กล้องโทรทรรศน์วิทยุ (Radio Telescope)ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แทนที่กล้องโทรทรรศน์วิทยุ Arecibo ในประเทศเปอร์โตริโก ที่จะกลายเป็นเล็กกว่า FAST ถึง 10 เท่าแล้ว FAST ยังคงเป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุ (Radio Telescope)ที่ดีสุดในโลกติดต่อไปอีก 20-30 ปีหลังจากวันนี้.....

Read More