กระจกลดความร้อน นาโน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อคลายร้อนในบ้าน มีส่วนประกอบของวัสดุประเภท photocromic ที่เป็นสารดูดกลืนแสงอัลตร้าไวโอเล็ตเป็นหลักสามารถวัดค่าแสงอัลตร้าไวโอเล็ตได้จาก เครื่องวัดรังสี UVA และ UVB(UV Meter) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์จึงสามารถ.....

Read More