สถานีเรดาร์ โซล่าเซลล์


พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่ได้มาจากดวงอาทิตย์ ไม่มีมลพิษครับ เป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง สามารถนำมาใช้อย่างไม่หมดสิ้นตามความต้องการของเรา จะนำมาเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือทำความร้อน  โคมไฟโซล่าเซลล์ (Solar Lamp) ให้แสงสว่าง และแม้กระทั่งทำความเย็นก็ยังได้  ใน ปัจจุบันถูกนำมาใช้แพร่หลายทั่วโลกเลยทีเดียวครับ  สำหรับประเทศไทยเรานั้นก็ได้มีการประยุกต์ใช้ทั้งหน่วยงานเอกชน ประชาชน แม้นแต่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) นั่นเองครับ

สถานีเรดาร์ (Radar) ดอยอินทนนท์
ศูนย์ป้องกันทางอากาศ สถานีเรดาร์ (Radar) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานีรายงานดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดสูงที่สุด ของประเทศไทยด้วยระดับ 2,568 เมตร จากระดับน้ำทะเล และต้องปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง ปีนี้กองทัพอากาศได้เร่ง รัดจัดการให้มีการใช้พลังงานทดแทน ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่ 60 ตารางเมตร บนหลังคาอาคารแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเก็บสำรองพลังงานไว้ใน แบตเตอรี่เพื่อทดสอบความพร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบด้วยขนาด 800 kW พร้อมใช้งานแล้ว

เนื่องจากตลอด หลายปีที่ผ่านมาสถานีเรดาร์ (Radar)แห่งนี้ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าจากสายส่งจากตัวเมืองเชียงใหม่มาสู่เส้น ทางขึ้นดอยที่สูงชันในสภาพป่าที่สมบูรณ์ บางครั้งจึงเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเพราะต้นไม้ถูกฟ้าผ่ามีกิ่งก้านหัก พาดสายไฟแรงสูงทำให้ต้องใช้ไฟสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเป็น เชื้อเพลิงระหว่างการซ่อมสายไฟ สถานีเรดาร์ (Radar)ดอยอินทนนท์ มีการผลิตและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า โดยแผงโซลาร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับเป็นพลังงานทดแทนได้ทันทีที่ผลการทดสอบแล้วเสร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานยิ่งขึ้น

พลังงานแสงอาทิตย์ยังจะช่วยลดภาระค่า ใช้จ่ายและความยุ่งยากให้กองทัพอากาศในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปเก็บสำรอง ไว้ เช่นเดียวกับสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมและสถานีเรดาร์ (Radar)บนภูกระดึง ซึ่งทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า จึงต้องอาศัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียงสถานเดียว ซึ่งนอกจากจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงมากแล้ว ยังยุ่งยากเพราะไม่มีเส้นทางอื่นใดในการขนส่งนอกจากทางอากาศเท่านั้น เพื่อให้ภารกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุด

สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม พลังงานแสงอาทิตย์
ส่วนโครงการ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมในส่วนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงรวม 4 แห่ง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์สำหรับใช้งานระบบเรดาร์ (Radar)กองทัพอากาศรวม 15 หน่วย ซึ่งถือว่ามีส่วนช่วยเสริมเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับหน่วยงานความ มั่นคงของชาติเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีหน่วยราชการอื่นนำพลังงาน แสงอาทิตย์ ที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์มาเป็นทางเลือกก่อนหน้านี้ เป็นโครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างแบบ โคมไฟโซล่าเซลล์ (Solar Lamp)

โครงการพัฒนาระบบแสงสว่างด้วยชุด โคมไฟโซล่าเซลล์ (Solar Cell) แบบแอลอีดี (LED) ประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือที่เรียกว่า  กล้อง IP Camera  (IP Camera) ซึ่ง ศอ.บต. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่เป็นหน่วยงานความมั่นคงที่ได้จัดทำดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดแล้ว  โดยที่โครงการในชุดเดียวกันนี้ คือโครงการส่งเสริมการผลิต โคมไฟโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์แบบ เพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยงภัยในเส้นทางเพื่อความปลอดภัย กับอีกโครงการคือจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุด โคมไฟโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ส่องสว่างถนนแบบโซลาร์เซลล์เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบทุกแห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งบางจุดในจังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ยังมีโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดี อาทิ เช่น หมู่บ้านตัวอย่าง 5 แห่งจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และมุกดาหาร ได้รับการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำการเกษตร การพัฒนาฝึกอาชีพ รวมทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนสำหรับลูกหลานของชาวเขา ช่วยให้ชาวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ได้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าในตอนกลางคืน แถมยังสามารถรับชมโทรทัศน์ได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น พวกชาวเขารักถิ่นฐานและช่วยกองทัพบกาดูแลด้านความมั่นคง ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเรา

ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
1.พลังงานที่ไม่มีวันหมด เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่ได้มาจากดวงอาทิตย์
2.พลังงานที่สะอาด พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์ (Solar Cell)นั้นไม่เกิดมลพิษทางอากาศ
3.ผลิตไฟฟ้าได้ทั่วทุกมุมโลก ขอแค่เพียงมีแสงจากดวงอาทิตย์เท่านั้น
4.แหล่งผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ไหน ก็สามารถนำมาใช้งานได้ที่นั่นเลย ถ้าแสงอาทิตย์ไปถึง
4.สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาด เพิ่มกำลังได้ตามจำนวนแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

Cr.ไทยรัฐ