จะดีแค่ไหนถ้าคุณออกนอกสถานที่หรือออกค่ายในป่าตั้งแคมป์แล้วพกพาโคมไฟโซล่าเซลล์ประหยัดพลังงานติดตัวไปด้วย คุณสามารถชาร์ตพลังงานไฟฟ้าเข้าโคมไฟโซล่าเซลล์ได้ ผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ทั่วไปแบบฟรีตลอดชีพ  ตัวโคมไฟโซล่าเซลล์มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความสว่างโดยเมื่อคุณเดินผ่านจุดที่มีแสงสว่างน้อย โคมไฟโซล่าเซลล์จะทำการเปิดไฟอัตโนมัติช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เรียกว่าพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไร้มลภาวะและฟรีโดยไม่เสียสตางค์เลย  แต่ปัจจุบันนี้วิวัฒนาการได้ก้าวไปอีกขั้นที่เราสามารถทำกระจกให้เป็นกระจกพลังงานแสงอาทิตย์หรือกระจกโซล่าเซลล์นั้นเอง อีกหน่อยเราจะเห็นโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบโปร่งแสงบางใสในไม่ช้า

ทีมวิจัยจาก Michigan State University ได้สร้างกระจกโซล่าเซลล์ หรือกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โปร่งใสได้สำเร็จ ซึ่งสิ่งนี้เป็นการค้นพบที่สามารถทำให้กระจกหน้าต่าง หรือบานกระจก และแม้กระทั่งตึกทั้งตึกสามารถที่จะเป็นกระจกโซล่าเซลล์สร้างพลังงานที่เกิดจากแสงอาทิตย์ได้ จนกระทั่งถึงตอนนี้ กระจกโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีลักษณะโปร่งใสบางส่วนและมีสีอ่อนๆ  แต่สำหรับเทคโนโลยี่ล่าสุดกระจกโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดใหม่นี้มีความใสมากและดูเหมือนกับแผ่นกระจกธรรมดา

ก่อนหน้านี้การพูดถึงเกี่ยวกับกระจกโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่โปร่งใสนั้นก่อให้เกิดการเข้าใจผิด เนื่องมาจากว่า วัสดุตามธรรมชาติที่โปรงใสนั้นหมายถึงแสงต้องผ่านมันไปได้ เซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่โปร่งใสนั้นไม่สามารถเป็นไปได้จริงๆ ซึ่งในความจริงแล้ว กระจกโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ให้พลังงานโดยการเปลี่ยนพลังงานของการดูดซับแสงในอิเล็กตรอนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับวัสดุที่โปร่งใสจริงๆนั้น แสงจะต้องผ่านเข้ามาโดยปราศจากอุปสรรคเข้าสู่ตาของคน ซึ่งนั่นหมายความว่าแสงเหล่านี้จะต้องผ่านวัสดุอย่างสมบูรณ์แบบ

เพื่อจะทำให้เกิดกระจกโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบโปร่งใสจริงๆ ทีมวิจัยของ Michigan State ได้สร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า transparent luminescent solar concentrator (TLSC) ซึ่งเป็นเกลืออินทรีย์ที่ดูดซับความยาวคลื่นแสงที่คนเราไม่สามารถมองเห็นได้ ความท้าทายที่จะสร้างกระจกโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบโปร่งใสนั้นทำให้นักวิจัยเลือกใช้พลังงานจากแสงอินฟาเรดและอัลตราไวโอเล็ตแทน

TLSC สร้างแสงสว่างได้ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนคลื่นแสงช่วงอินฟาเรดซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นได้ กระจกโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิมนั้นถูกนำมาใช้เป็นวัสดุหลัก และมันทำให้กระจกโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนแสงอินฟาเรดที่เข้มข้นไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

กระจกโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบกึ่งโปร่งใสในรูปแบบก่อนหน้าซึ่งจับแสงที่มนุษย์เห็นได้นั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราวๆ 7 เปอร์เซ็นต์ แต่ TSLC ของทีมวิจัยจาก Michigan State คาดว่าจะขึ้นไปถึงสูงสุดได้ประมาณ 5 % ในการทดสอบครั้งต่อไป (ซึ่งในตอนนี้เป็นการทดสอบกับเซลล์ที่เป็นต้นแบบอยู่ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1%) ในขณะที่ตัวเลขของประสิทธิภาพนั้นอยู่ที่ 7 และ 5 % นั้นดูจะมีค่าน้อย แต่บ้านที่ประกอบไปด้วยกระจกที่ทำจากกระจกโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หรือตึกที่มีกระจกที่เป็นกระจกโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ทำมาจากวัสุดอินทรีย์ชนิดนี้อาจจะสร้างพลังงานไฟฟ้าในระดับที่มากพอได้

นักวิจัยจาก Michigan State เชื่อว่าเทคโนโลยี TLSC สามารถขยายตัวเข้าไปในโรงงานได้ซึ่งจะสามารถทำไปใช้ประโยชน์กับอุปกรณ์สำหรับการค้าต่างๆ และอุปกรณ์ขนาดเล็กอื่นๆได้ ซึ่งกระจกโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สามารถที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตและมีบทบาทหลักในแหล่งพลังงานทดแทนได้

Cr.วิชาการ