กล้องวีดีโอ เก็บภาพ การสั่นสะเทือน


กล้องวีดีโอ กับ เหตุการณ์สวย ๆ
การจับภาพและถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุด้วยกล้องดิจิตอลให้เกิดความรู้สึกขึ้นในภาพนั้นเป็นเทคนิคการถ่ายภาพที่ช่วยให้ภาพถ่ายนั้นมีชีวิตเหมือนผู้ชมภาพนั้นได้เข้าไปยืนอยู่ ณ วินาทีนั้นเลย หลายครั้งที่คงมีโอกาสเจอภาพเคลื่อนไหวของวัตถุและเหตุการณ์สวย ๆ แต่มักจะไม่ได้ถือกล้องดิจิตอล หรือบ้างก็ยกกล้องดิจิตอลขึ้นมากดชัตเตอร์เก็บภาพไม่ทัน พลาดช็อตเด็ดสำคัญเอาไปอวดครอบครัว หรือเพื่อนพ้องกันเลย แต่ขอบอกว่ากล้องดิจิตอลของเราตัวเล็กๆทุกตัวนั้นสามารถทำได้เพราะอย่างน้อยก็มีโหมดสำเร็จรูปมาในกล้องให้ได้ใช้กันที่เรียกกันว่า โหมด Sport มีสัญลักษณ์เป็นภาพคนวิ่งนั่นไงละ...โหมดนี้สามารถเลือกความเร็วของชัตเตอร์ขณะที่เราบันทึกภาพวัตถุเคลื่อนไหวให้รวดเร็วเป็นหลัก เพื่อไปหยุดความเคลื่อนไหวของวัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆนั้นให้นิ่งค้างไว้ในจังหวะที่เรากำลังบันทึกภาพ เก็บภาพและสามารถนำไปเป็นผลงานมาเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ ได้มากกมาย

การถ่ายภาพ การเคลื่อนไหวช้ามาก ๆ
แต่สำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหววัตถุที่มีการเคลื่อนไหวช้ามาก ๆ ไม่สามารถเก็บภาพนั้นได้จนเราไม่รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวเลย สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีการเคลื่อนไหวและมีสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา อย่างกรณี เมื่อได้ยินกับสัญญาณเสียงที่ผ่านเข้ามาที่หูของเรา แต่เราไม่เห็นภาพเคลื่อนไหววัตถุหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ในเสี้ยววินาที เพียงแต่ตาคนเรานั้นมองไม่เห็นการสั่นสะเทือนของวัตถุและเหตุการณ์เหล่านี้เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น แก้วไวน์กับเสียงที่ดังมาก แก้วไวน์เกิดการสั่นอยู่ แม้ว่าจะดูนิ่งๆ ไม่ไหวติงเลย เมื่อเราดูด้วยตาเปล่า

อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของนักวิจัยที่ไม่หยุดนิ่ง นักวิจัย MIT ทำการบันทึกภาพด้วยกล้องวีดิทัศน์หรือที่เรียกว่ากล้องวีดีโอที่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษ กล้องวีดีโอนี้สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวการสั่นสะเทือนของแก้วไวน์ที่ถูกกระทบด้วยคลื่นเสียงนี้ได้ กล้องวีดีโอพิเศษนี้ที่เรียกว่า กล้องจุลทรรศน์ วัด การสั่นสะเทือน (Motion Microscope) เป็นทั้งกล้องวีดีโอบวกกับกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถบันทึกภาพได้ถึงหลายพันภาพต่อวินาทีและได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัว ช่วยขยายผลของการสั่นสะเทือนนี้ แล้วต่อภาพเข้าด้วยกันเป็นภาพวิดีทัศน์หรือภาพวีดีโอนั้นเอง

นักวิจัยที่ชื่อว่า Neil Wadhwa นักศึกษาปริญญาโทแห่งสถาบัน MIT(Massachusetts Institute of Technology) กล่าวว่า กล้องไมโครสโคป (Microscope) วัดการสั่นสะเทือนวัตถุและเหตุการณ์นี้สามารถจับภาพเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยได้ที่ซึ่งการมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการการสั่นไหว ผลลัพท์ที่ได้ออกมาน่าทึ่งมาก กล้องจุลทรรศน์วัดการสั่นสะเทือน (Motion Microscope)  สามารถถ่ายภาพและเก็บภาพแก้วไวน์ที่สั่นสะเทือนราวกับว่าทำขึ้นจากเยลลี่

งานวิจัย กล้องไมโครสโคป
นักวิจัย ปริญญาโทแห่งสถาบัน MIT ยังได้ใช้ กล้องไมโครสโคป (Microscope) ทำการบันทึกและขยายการสั่นไหวของใบหน้าผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นความดันโลหิต ที่ขึ้นลงทุกจังหวะของการหายใจได้อย่างชัดเจน นักวิจัยยังกล่าวว่ากล้องจุลทรรศน์วัดการสั่นสะเทือน (Motion Microscope) นี้นอกจากสามารถเป็น เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure Monitor) ที่สามารถมองเห็นความดันโลหินบนใบหน้าแล้วยังมีประโยชน์ต่อการตรวจวัดการเคลื่อนไหวที่สำคัญๆ อาทิ การตรวจจับวัดการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์มารดาหรือการตรวจจับเห็นการสั่นสะเทือนของการหายใจทารกได้อีกด้วย

นักวิจัย แห่งสถาบัน MIT(Massachusetts Institute of Technology) กล่าวว่าด้วยเทคโนโลยีของ กล้องไมโครสโคป (Microscope) วัดการสั่นสะเทือนวัตถุและเหตุการณ์นี้ ที่มีคุณสมบัติเก็บภาพพิเศษนี้ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดที่ช่วยตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและวัดระดับความดันโลหิตได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องติด เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure Monitor) เข้ากับคนไข้

เขากล่าวปิดท้ายรายงานว่าการบันทึกภาพกล่าวว่าด้วยเทคโนโลยีของ กล้องไมโครสโคป (Microscope) ของการสั่นสะเทือนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า นี้ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ นอกเนื่องจากทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเก็บภาพที่เป็นทางด้านวิศวกรรมที่สามารถช่วยให้นักวิจัยและวิศวกรตรวจจับการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ก่อสร้างได้ หรือแม้แต่ตัวอาคารได้อีกด้วย แม้นสะพานที่รถหรือยานพาหนะต่าง ๆ วิ่งผ่านหรือเครนงานก่อสร้าง หรือเป็นสัญญาณเตือนสำหรับการสั่นสะเทือนของวัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ได้ก่อนล่วงหน้าที่อาจจะมีการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อที่เราจะสามารถป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหวได้ในอนาคต
 
Cr. Voice Of America