ความดันโลหิตสูง โรคยอดฮิตผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปีที่ผ่านมา ชาวไทยมีผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากรชาวไทยที่มีทั้งหมด 65 ล้านกว่าคน เรื่องที่น่าวิตกกังวลก็คือมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 3.3 หรือประมาณ 3 แสนกว่าคน เท่านั้น ที่บอกว่าสุขภาพของตัวเองยังดีมาก ขณะเดียวกัน ก็มีผู้สูงอายุอีกร้อยละ 16 หรือ 1.6 ล้านกว่าคน ที่ได้บอกว่าสุขภาพตัวเองอยู่ในขั้นไม่ดีถึงไม่ดีมาก ๆ เลยซึ่งผลสำรวจของกรมอนามัยล่าสุดพบปัญหาสุขภาพที่ผู้สูงอายุป่วยมากที่สุด เรียงอันดับตามนี้

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
อันดับ 1.โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41
อันดับ 2. เบาหวานร้อยละ18
อันดับ 3.โรคเข่าเสื่อมร้อยละ 9

สาเหตุการเสียชีวิตคนทั่วโลกก่อนวัยอันควร
นอกจากนี้สถิติองค์การอนามัยโลกยังพบผู้ที่มีความดันโลหิตสูงถึง 1,000 ล้านคน ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนทั่วโลก อธิบดีกรมการแพทย์เผยว่าความดันโลหิตสูงนั้นเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งภาวะไตวาย จึงแนะวิธีปฎิบัติตนเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตด้วยอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์แจ่มใส และเสริมด้วยสมุนไพรรักษาโรค จะทำให้ห่างไกลโรค การป่วยโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ นั้นสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลสืบเนืองมาจากการละเลยดูแลสุขภาพตั้งแต่ยังอยู่ในวัยแรงงาน คือ อายุ 15-59 ปี ปัญหาสุขภาพจึงสะสมมาเรื่อย ๆ จนมาปรากฏชัดเจนเมื่ออายุมากขึ้นตามมา ดังนั้นจึงขอแนะนำให้วัยแรงงานควรสร้างพฤติกรรมสุขภาพดีให้ถูกต้อง ไม่ใช้ชีวิตตามใจตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมตนเองให้มีสุขภาพดีในการเข้าสู่การสูงวัย ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว

ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นพบว่าอัตราการป่วยและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลและบริการสาธารณสุขด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่ากังวล คือ จำนวนผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60 ในเพศชาย และ ร้อยละ 40 ในเพศหญิงโดยไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยมาก่อน เนื่องจากไม่ทราบว่าตนเองนั้นมีความดันโลหิตสูง เพราะโรคความดันโลหิตสูงนี้จะไม่ปรากฏอาการชัดเจนในช่วงแรกๆ แต่จะมีภาวะของระดับความดันโลหิตสูงเรื้อรังเกินกว่าค่าความดันปกติ (120/80) ซึ่งวัดจาก เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure Monitor) ซึ่ง ค่าความดันปกติ (120/80) ถือเอาค่าตัวบนน้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท และค่าตัวล่างน้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท

หากความดันโลหิตดังกล่าวสูงเกินกำหนด(120/80) ต่อเนื่องและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง แรงดันในหลอดเลือดที่สูงนั้นจะไปทำลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สำคัญทั่วร่างกายได้ ส่งผลกระทบที่รุนแรงตามมาต่ออวัยวะสำคัญในร่างกาย แล้วทำให้เส้นเลือดแดงแข็ง ลดความเร็วของการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนไปสู่หัวใจได้ เป็นสาเหตุหลักให้เกิดโรคหัวใจตามมา ภาวะหัวใจวาย เส้นเลือดในสมองอุดตัน/แตก (Stroke) แล้วทำให้เกิดความพิการหรืออัมพาตได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่น เช่น ทำให้การทำงานของไตล้มเหลวหรือที่เราเรียกว่าภาวะไตวาย

วิธีลดความดันโลหิตสูง
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเสริมว่า ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมหรือป้องกันได้ สามารถทำให้อยู่ในภาวะปกติได้ ด้วยการควบคุมอาหารที่มีผลต่อความดันโลหิต ซึ่งอาหารจำพวกที่มีเกลือ (โซเดียม) สูง นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง จึงควรลดละเลิกการรับประทานอาหารผ่านกระบวนการอาหารสำเร็จรูป รวมทั้ง อาหารหมักดอง อาหารกระป๋องและอาหารขยะ (junk food)ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง เช่น ขนมถุง แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด ไส้กรอก เป็นต้น ควรลดอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูง แล้วเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ที่รสหวานน้อย เช่น พืชตระกูลถั่ว กล้วย ส้ม แตงโม แล้วควรลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และรวมทั้งงดการสูบบุหรี่ ทำอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครียด

นอกจากนี้ การออกกำลังกายโดยการใช้แรงแต่ละวันในชีวิตประจำวัน เช่น การขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟท์ การเดินไปตลาดแทนการนั่งรถ ทำงานบ้านประจำ ปลูกต้นไม้ทำสวน รถน้ำพรวนดิน ฯลฯ จะสามารถช่วยลดระดับความดันโลหิตได้ดี ในกรณีผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูง คือ ผู้ที่บริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน กินของหวาน มัน รสเค็มจัด รับประทานผักและผลไม้น้อย ภาวะโรคอ้วน ขาดการออกกำลังกาย แต่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่และมีภาวะเครียดบ่อย ๆ รวมทั้งอายุที่เพิ่มขึ้นก็อาจส่งผลเสี่ยงให้เกิดความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น จึงควรได้รับการตรวจคัดกรองอยู่เสมอ ด้วยการดูแลตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหมั่นพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอตลอดจนวัดความดันโลหิตเป็นประจำด้วยตัวเองด้วย เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure Monitor) ประจำบ้านพร้อมจดบันทึก ก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นคนปกติ

สมุนไพรรักษาโรคความดันโลหิตสูง
นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรรักษาโรคความดันโลหิตสูงตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องความดันโลหิตสูง พระเอกตัวนั้นก็คือ สมุนไพรปัญจขันธ์ หรือ เจียวกู่หลาน ที่มีการค้นพบได้ในประเทศอินเดีย เนปาล จีน พม่า ลาว เกาหลี และญี่ปุ่น ส่วนในประเทศไทยนั้นมีการปลูกมากแถบภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเริ่มมีปลูกในเกือบแทบทุกภาคแต่ก็ยังไม่แพร่หลายนัก สรรพคุณก็คือในการบำรุงสุขภาพและรักษาอาการป่วยต่างๆ ได้หลายๆอย่าง ชาวจีนจึงเรียกว่าเจียวกู่หลานอีกชื่อว่า “ซียันเช่า” ซึ่งมีความหมายว่า สมุนไพรแห่งชีวิตอมตะ ส่วนชาวญี่ปุ่นก็จะเรียกอีกชื่อว่า “อะมาซาซูรู” ที่มีความหมายว่า ชาหวานจากเถา

สมุนไพรปัญจขันธ์ หรือ เจียวกู่หลาน สมุนไพรรักษาโรคความดันโลหิตสูง ที่เป็นฮีโรช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มีอาการปวดบิดทางหัวใจ ด้วยใช้ใบเจียวกู่หลานแห้ง แล้วนำมาชงกับน้ำร้อนรับประทานแทนน้ำชา ครั้งละ 2-3 กรัม วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 40 วันอย่างต่อเนื่อง ก็จะพบว่าคนไข้ที่เข้ารับการรักษาจำนวน 23 คน มี 7 คน ที่ได้ผลดี และมี 5 คน ที่ให้ผลเด่นชัด ส่วนอีก 11 รายยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน โดยสมุนไพรปัญจขันธ์ หรือ เจียวกู่หลานมีประสิทธิภาพการรักษาอยู่ที่ 68.17% แต่สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำหากได้ทานสมุนไพรปัญจขันธ์ หรือ เจียวกู่หลานจะปรับความดันให้เป็นปกติ ทำให้หัวใจแข็งแรง ไม่เป็นโรคหัวใจ

Cr.ข่าวกรุงเทพธุรกิจ