เครื่องยนต์ Gas Turbine ถูกคิดค้นและสร้างขึ้นเป็นเครื่องแรกของโลกในปี ค.ศ. 1930 โดยนักบินทดสอบชาวอังกฤษ Frank Whittle ซึ่งนับไ้ด้ว่ามันคือเครื่องยนต์กังหันไอพ่นเครื่องแรกที่เกิดจากมันสมองและ ความอัจฉริยของมนุษย์สมัยนั้น  ในสมัยนั้นก็คงไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกเหมือนสมัย นี้ ที่มีทั้งเครื่องมือวัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper ) ฯลฯ

แต่ อย่างไรก็ตาม เครื่องเจ็ตต้นแบบเครื่องแรกของโลกก็ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งานบนอากาศยานแต่ อย่างใดเนื่องจาก Frank Whittle สร้างเจ้าเครื่องยนต์พลังสูงตัวนี้ด้วยขนาดที่เล็กเพื่อการทดสอบการทำงานแต่ เพียงอย่างเดียว เครื่องยนต์ชนิดนี้ต่อมาในภายหลังถูกเรียกว่า Turbo Jet Engine

อีก 6 ปีต่อมา ในช่วงปีค.ศ. 1936 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ Dr.Hans Von Ohain ได้ทำการสร้างเครื่องยนต์ Gas Turbine เพื่อนำไปใช้งานกับเครื่องบินทดสอบ Heinkel He178 ของกองทัพอากาศเยอรมัน ซึ่งกลายเป็นอากาศยานแบบแรกของโลกที่ติดตั้งเครื่องยนต์เจ็ตหรือเครื่องแบบ Gus Turbine และทำการขึ้นบินเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ Gus Turbine รวมถึงทดสอบสมรรถนะที่มีความแตกต่างจากเครื่องยนต์แบบลูกสูบในด้านของพลัง และการขับเคลื่อน

GP7200 เกิดจากการพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่ให้แรงขับดันสูงเพื่อใช้ในเครื่องบินพาณิชย์ขนาดยักษ์ของบริษัท Airbus รุ่น A380 โดยความร่วมมือในการค้นคว้า ทดสอบและพัฒนาระหว่างสองบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการบินและการผลิตเครื่องยนต์ อากาศยาน นั่นก็คือบริษัท Pratt & Whitney และบริษัท GE Aircraft Engines

การรวมตัวกันของ Engine Alliance LLC บริษัทลูกที่แตกแขนงมาจาก Boeing มันเป็นเครื่องยนต์ Turbofan ที่ผลิตขึ้นใหม่หมดโดยใช้ส่วนประกอบของตัวเครื่องร่วมกันนำมาประกอบกันอย่าง เหมาะสม ด้วยเครื่องมือและเครื่องวัดขนาด(Vernier)ทีทันสมัย ทั้งสองบริษัทซึ่งเป็นการนำเอาข้อดีของเครื่องยนต์ที่ผลิตโดย Pratt & Whitney และบริษัท GE Aircraft Engines มาร่วมกันพัฒนาเพื่อทำให้เกิดเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมที่ จะนำไปใช้งานในเครื่องบินโดยสารที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่โตที่สุดในโลกอย่าง Airbus A380

เครื่องยนต์ Turbofan GP7200 ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัท Engine Alliance ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมกันของ Pratt & Whitney กับ GE Aircraft Engines ดังกล่าวนั้น ทำให้เครื่องยนต์รุ่นล่าสุดนี้มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในวงการบินในด้านการใช้ งาน และกลายเป็นจุดแข็งของทั้งสองบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อดีในระบบต่างๆ จากเครื่องยนต์ในตระกูล GE90-115B ซึ่งประจำการอยู่ภายใต้ปีกของเครื่องบินโดยสารไฮเทคอย่าง Boeing777

เครื่อง ยนต์รุ่นนี้สามารถผลิตแรงขับดันมหาศาลจนขึ้นสู่ทำเนียบสถิติโลกในด้าน เครื่องยนต์ Turbofan ที่มีกำลังมากที่สุดในโลกเมื่อปีค.ศ. 2001 ด้วยแรงขับดันที่มากถึง 115,000 lbs

หลักสำคัญที่สุดในการทำงานของ เครื่องยนต์ Gus Turbine คือระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ เนื่องจากเครื่องยนต์ชนิดนี้มีช่วงของการทำงานกว้างมากในด้านความสูงและความ เร็ว รวมถึงอุณหภูมิและปัจจัยต่างๆ ที่มีค่าไม่คงที่และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในระหว่างทำการบิน โดยจะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ อัตราการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้จึงต้องผ่านการคำนวณและทดสอบอย่าง หนัก

การสั่งการด้วยสมองกลคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงสุด จากกล่องควบคุมของเครื่องยนต์ GP7200 วิศวกรของ Engine Alliance ได้นำเอาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของเครื่องยนต์รุ่น GE90 และ CFM มาควบรวมเป็นระบบ Fadec III ซึ่งทำการปรับปรุง เพิ่มระบบการตรวจสอบ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา สามารถช่วยลดการซ่อมบำรุงและเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาความล่าช้าในการบินซึ่งมักเกิดการ Delay ในระหว่างการเตรียมขึ้นทำการบินเดินทางลดลง

GP7200 เป็นเครื่องยนต์ที่มีความทันสมัยมากที่สุดแล้วในยุคนี้สำหรับการใช้งานใน กิจการบินของพลเรือนในรูปแบบพาณิชย์ มันถูกพัฒนาจนได้รับความเชื่อถือในระดับสูงสุด เป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะเป็นเครื่องบินโดยสารและเครื่องบินลำเลียงทางทหาร ซึงต่างจับตามองด้วยความต้องการนำมาใช้งานจากคุณสมบัติดีเยี่ยมหลายประการ

เครื่อง ยนต์ GP7200  ที่มีความทันสมัยมากที่สุดในปัจจุบันนี้ ได้กลายมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับวงการบินพาณิชย์ในการเลือกใช้เครื่องยนต์ ที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะโดยรวมโดดเด่นกว่าเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบอื่นๆ นับรวมแล้วมันมียอดสั่งซื้อเพื่อนำไปใช้งานถึง 230 ลำจากสายการบินชั้นนำทั่วโลก.

Cr.ไทยรัฐ,อาคม รวมสุวรรณ