ตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟคงไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามี บทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาชีพ การสนทนาติดต่อสื่อสาร หรือการสั่งซื้อของและการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจำเป็นต้องใช้สัญญาณไวไฟ รองรับอินเทอร์เน็ตไร้สายไม่เช่นนั้นก็ควรมี ไวไฟพกพา(Pocket WiFi) ติดตัวไปเพื่อการดังกล่าว      

ปัญหาอินเทอร์เน็ต และ สัญญาณไวไฟ
ปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่เป็นดังใจหวังหากไม่มีสัญญาณไวไฟ หรือไม่มีอุปกรณ์ ไวไฟพกพา(Pocket WiFi) ติดตัวไปด้วย เมื่อไปยังสถานที่ไม่คุ้นเคย  กลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับใครหลายๆ คน หากต้องติดต่องานผ่านอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงปิ๊งไอเดียสร้างตู้ไวไฟ ตู้เติมเงินเป็นเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายหยอดเหรียญ หรือ ตู้ไวไฟหยอดเหรียญ สร้างเครือข่ายอออนไลน์ไม่สะดุด

ตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ       
สารพัดตู้เติมเงินตู้หยอดเหรียญที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้คนในปัจจุบันกลาย เป็นวิถีชีวิตคนเมืองที่หลายคนขาดไม่ได้ ล่าสุดมีผู้คิดค้น ตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ (WiFi Vending Machine)กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบหยอดเหรียญ ตอบโจทย์เทรนด์คนรุ่นใหม่ พร้อมจดอนุสิทธิบัตร การันตีนวัตกรรมไอทีหนึ่งเดียวในไทย ผลงานของผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตู้ไวไฟ(WiFi) แบบหยอดเหรียญ       
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าของผลงาน ตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ (WiFi Vending Machine)ให้บริการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบหยอดเหรียญ เผยที่มาไอเดียนี้ว่าเกิดมาจากตัวเองล้วนๆ ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง แต่ยังต้องติดต่องานผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งหลายสถานที่ก็ไม่เอื้ออำนวยในการทำงานต้องไปหาร้านอินเทอร์เน็ต เพื่อทำงานซึ่งไม่สะดวก จึงคิดว่าหากมีตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ (WiFi Vending Machine) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบหยอดเหรียญเหมือนตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญ ตู้เติมเงินมือถือก็คงจะดี จึงเป็นที่มาของ ตู้ไวไฟ แบบหยอดเหรียญ (WiFi Vending Machine)

เครือข่ายไร้สาย Wireless Lan
ด้วยเหตุผลนี้ทำให้อาจารย์ชุติมาเริ่มศึกษาวิจัยหาข้อมูลเรื่องสัญญาณไวไฟ สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อนำมาปรับ ใช้ในการสร้างตู้ไวไฟกระจายสัญญาณไวไฟ โดยพบว่าปัจจุบันมีวิธีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless Lan สามารถลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบบเครือข่าย โดยไม่ต้องมีการวางระบบเครือข่ายให้ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องเดินสาย LAN เพียงมีจุดในการวางอุปกรณ์ Access Point ที่สามารถกระจายสัญญาณได้ดีก็เพียงพอแล้ว

อุปกรณ์ Access Point ติดตั้งง่าย        
นอกจากนี้อุปกรณ์ Access Point ที่ติดตั้งในตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ (WiFi Vending Machine) สามารถขยายพื้นที่ให้บริการได้ รวมถึงขยายระบบเครือข่ายไร้สายได้ง่าย ปรับใช้ในองค์กรหรือความต้องการได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานได้ โดย ตู้ไวไฟกระจายสัญญาณไวไฟแบบหยอดเหรียญ ดังกล่าวเหมาะสำหรับสถานประกอบการต่างๆ ด้านธุรกิจการสื่อสารหรือตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถขนส่ง สถานีรถไฟหรือรถไฟฟ้า โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ (อำเภอ ที่ดิน และศาล) สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์การให้บริการกระจายสัญญาณไวไฟและสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต หยอดเหรียญ     
สำหรับตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ (WiFi Vending Machine)กระจายสัญญาณไวไฟแบบหยอดเหรียญ หรือ ตู้ไวไฟ(WiFi)หยอดเหรียญ เป็นการซื้อเวลาในการเข้าใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยลักษณะการทำงานของผู้ใช้หยอดเหรียญเข้าไปในตู้ไวไฟ(WiFi)หยอดเหรียญตามจำนวนชั่วโมงที่ ต้องการใช้ ตู้ไวไฟ(WiFi)จะพิมพ์ User Name และ Password สำหรับใช้งานในระบบ จากนั้นระบบจะทำการจับเวลาในการเข้าใช้งานและจะหยุดบริการเมื่อหมดเวลาใช้งาน ถือว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งานเลย

ตู้ไวไฟ(WiFi) สำหรับผู้พิการ
ณ ตอนนี้ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พัฒนาต่อยอด ตู้ไวไฟ(WiFi)หยอดเหรียญ กับทีมนักศึกษา โดยพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มผู้ใช้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา พิการทางการได้ยิน เช่น การจัดทำอักษรเบรลหรือคำบรรยาย สำหรับคำสั่งต่างๆ ในการใช้งาน หรือมีเสียงประกอบ เป็นต้น

สนใจติดต่อสอบถาม ตู้ไวไฟ(WiFi)
นอกจากนี้ยังพัฒนาเพิ่มระยะของการปล่อยสัญญาณไวไฟ ให้มีความไกลและแรงมากขึ้น เพิ่มตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ (WiFi Vending Machine)ที่สามารถรับเงินแบบธนบัตร เพิ่มเครื่องทอนเงิน ให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเวลาการใช้งานใกล้จะหมดตามจำนวนเงินที่หยอด มีกล้องวงจรปิดติดที่ตู้เติมเงินเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่ อาจเกิดปัญหาหรือต้องการใช้อ้างอิงในทางกฎหมาย มีระบบสัญญาณกันขโมยติดที่เครื่อง ผู้สนใจตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ (WiFi Vending Machine)กระจายสัญญาณ WiFi แบบหยอดเหรียญ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว โทร.080-5791872 หรือสนใจเข้าชมผลงานดังกล่าวได้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

สิทธิบัตร ตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ
โดยที่ผ่านมามีผู้สนใจตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ (WiFi Vending Machine)หยอดเหรียญเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ทางอาจารย์ชุติมายังไม่พร้อมเพราะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาบางส่วน แต่คาดว่าจะออกจำหน่ายได้ในเร็วๆ นี้ ล่าสุดตู้เติมเงิน สัญญาณไวไฟ (WiFi Vending Machine)กระจายสัญญาณไวไฟแบบหยอดเหรียญ หรือ ตู้ไวไฟ(WiFi)หยอดเหรียญ อาจารย์ชุติมาได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วป้องกันการลอกเลียนแบบ

Cr.ผู้จัดการ,Flashfly