นวัตกรรม ไทยคม 8

 

นวัตกรรมและความก้าวหน้าของดาวเทียมไทยคม หลังจากได้ส่งดาวเทียมดวงที่ 8 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่สร้างโดยบริษัท Orbital ATK ของสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการสื่อสารภายในพื้นที่ประเทศไทย อินเดีย และแอฟริกาบน วงโคจรของ Geostationary Transfer Orbit (GTO) ที่อยู่ห่างจากพื้นโลก 20,000 ไมล์ โดยดาวเทียมดวงที่ 8 นี้ มีอายุการใช้งาน 15 ปี และมีน้ำหนักถึง 3.1 ตัน ถ้านับดาวเทียม Thaicom 8 แล้ว ถือว่าปัจจุบันไทยคมมีดาวเทียมไทยคมที่ยังใช้งานได้และอยู่ในวงโคจร 5 ดวง โดยไทยคม 1-3 นั้นหมดอายุการใช้งานไปแล้ว

การส่งดาวเทียมครั้งนี้ยังประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำพาจรวด Falcon 9 ร่อนลงในแท่นจอดกลางทะเลเป็นครั้งที่ 3 ติดกัน ทำ Hat Trick กันไปเป็นที่เรียบร้อย (และเป็นครั้งที่ 4 ของ SpaceX) ซึ่งการที่ผู้ส่งดาวเทียมขึ้นท้องฟ้าแล้วสามารถนำจรวดส่งกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ถูกทำลายในชั้นบรรยากาศเหมือนจรวดรุ่นก่อนๆ นั้นทำให้ค่าส่งดาวเทียมถูกลงอย่างมาก และคงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไทยคมเปลี่ยนผู้ส่งดาวเทียมจากสหภาพยุโรปที่ได้ใช้จรวด Ariane 5 มาเป็นค่ายของอเมริกาที่ใช้จรวด Falcon ตั้งแต่ Thaicom 6

นวัตกรรมไทยคมกับภารกิจดาวเทียมดาวใหม่ ที่ผ่านมา บมจ.ไทยคม เปิดโอกาสให้คู่ค้ารวมถึงนักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาชมความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของบริษัท ชูนวัตกรรมบรอดคาสต์(Broadcast) และบรอดแบนด์(Broadband)โดยรวบรวมโซลูชั่นบริการด้านบรอดแบนด์และบรอดแคสต์(Broadcast & Broadband) ที่กำลังพัฒนาและเปิดให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว อาทิ โซลูชั่น สมาร์ทโฮม(Smart Home) สมาร์ทคอนโดและโฮเทล(Smart Condo & Hotel) สมาร์ท ดีไวซ์ (Smart Device) ที่จะนำมาแสดง มีการให้บริการทีวีดิจิตอล อินเตอร์แอคทีพ ทั้งไฮบริดแคสต์(Hybridcast) และ วีดิโอ ทู ดาต้า(VDO To Data) ที่จะช่วยให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์สามารถสั่งซื้อขายสินค้าที่ปรากฏหน้าจอได้ ทันทีผ่านทางออนไลน์

นวัตกรรมสมาร์ทโฮม(Smart Home) ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมอุปกรณ์ในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน(Smartphone)  ทั้งเปิด- ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ รวมถึงติดซิปอาร์เอฟไอดี (RFID)  หรือเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น ติดไว้ที่ซองอาหารหรือขวดน้ำในตู้เย็น เพื่อนำไปแตะหน้าแท็บเล็ต (Tablet)ของตู้เย็นสำหรับตรวจสอบของคงเหลือและคุณค่าทางโภชนาการ ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบ

นอกจาก นี้ยังเพิ่มในส่วนการรับชมรายการโทรทัศน์มัลติสกรีน สามารถรับชมได้ทุกหน้าจอ ทั้งจากโทรทัศน์สมาร์ทโฟน(Smartphone)  หรือแท็บเล็ต (Tablet) ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณบรอดแบนด์(Broadband) ทั้งบริการ ตัวรับสัญญาณ WiFi (USB WiFi) ผ่านดาวเทียมบนเครื่องบินของนกแอร์  รวมถึงทางเรือเฟอร์รี่ทั้ง 6 ลำที่ประเทศญี่ปุ่น  และกำลังพัฒนาให้สามารถให้บริการได้บนรถทัวร์ต่อเชื่อมผ่าน ตัวรับสัญญาณ WiFi(USB WiFi) ซึ่งมีความเร็วในการดาวน์โหลดอยู่ที่ 50 เมกะบิตต่อวินาที  รวม ทั้งเทคโนโลยีด้านการโฆษณาดิจิตอลต่างๆ ทั้งป้ายโฆษณาดิจิตอล การรับชมสถานที่ท่องเที่ยวผ่านภาพพาโนรามา360องศา ซึ่งจะทำให้การโฆษณาต่างๆมีความน่าสนใจมากขึ้น

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและถูกปรับเปลี่ยนให้ เข้ามาตอบสนองความต้องการ รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจขึ้นมากมาย ในช่วง 2–3 ปีนี้ ไทยคมจึงได้ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการดาว เทียม ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านโทรคมนาคมและบรอดแคสต์(Broadcast) กลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจร รวมเทคโนโลยีทั้งด้านบรอดแคสต์และบรอดแบนด์(Broadcast & Broadband)ไว้ด้วยกัน กลายเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแพลตฟอร์มดาวเทียม ตอบสนองความต้องการของทุกภาคอุตสาหกรรม การที่ไทยคมเสริมด้วยนวัตกรรมต่างๆ จะทำให้เหนือกว่าบริษัทดาวเทียมอื่นๆ แม้จะมีจำนวนดาวเทียมไม่เท่าที่อื่น โดยจะเน้นสร้างพันธมิตรในส่วนนี้และมองว่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีของไทยคม

Cr.ไทยรัฐ