เอธิโอเปีย แหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก

ประเทศเอธิโอเปีย ..แหล่งท่องเที่ยวทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันอกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา เป็นประเทศที่มีความงดงามทางธรรมชาติและมีภูมิประเทศอันหลากหลายอยู่บริเวณหุบเขาทรุดแห่งแอฟริกาตะวันออก (The Great Rift Valley) เป็นกระบวนการหักทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างนานกว่า 25 ล้านปี เอธิโอเปียมีอารยธรรมที่เก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 3,000 ปี ดินแดนแห่งนี้ที่เป็นประเทศเอธิโอเปียและบริเวณประเทศใกล้เคียงถือเป็น “แหล่งอารยธรรมกำเนิดของมวลมนุษยชาติ (Cradle of Humankind)”

เนื่องจากการได้ค้นพบซากฟอสซิลและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนขุดพบโครงกระดูกเชื้อสายเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีอายุที่ยาวนานมากกว่า 3 ล้านปี ชาวเอธิโอเปียมีความภาคภูมิใจในชนชาติของตนที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของต่างชาติใดๆ นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวเอธิโอเปียยังมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แม้ว่าจะมีความหลากหลายของชนเผ่าต่าง ๆ กลายกลุ่ม ที่มีอยู่ราว 85 ชนเผ่าก็ตาม  ส่วนการนับถือศาสนานั้น ชาวเอธิโอเปียนับถือศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์เป็นที่นับถือโดยส่วนใหญ่ของชาวเอธิโอเปีย จากการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน มีศาสนสถานอันเก่าแก่เป็นเครื่องยืนยัน หนึ่งในนั้นคือ วิหารนักบุญจอร์จ ในเมืองลาลิเบลา วิหารแกะสลักขึ้นจากศิลาก้อนเดียวซึ่งอยู่ลึกลงไปจากพื้นดิน

สถานที่ท่องเที่ยวดีเด่นของโลก
"เอธิโอเปีย" แหล่งท่องเที่ยวจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกของการโหวตจากสภาการท่องเที่ยวยุโรปในปีที่ผ่านมา  จากการแข่งขันกันกับแหล่งท่องเที่ยวประเทศต่างๆ 30 ประเทศทั่วโลก โดยเอธิโอเปีย แหล่งท่องเที่ยว ระดับโลกนั้นมีความงดงามทางธรรมชาติที่โดดเด่น ภูมิประเทศที่สวยงาม รวมถึงยังคงรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเก่าแก่ไว้ในรูปของซากปรักหักพังของเมืองโบราณ ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน จากสถิติสถานที่ท่องเที่ยวดีเด่นของโลกที่ผ่านมา การจัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวมักจะยกให้กับพื้นที่ที่มีอัตราการท่องเที่ยวที่มากที่สุด สถานที่ที่สวยงาม หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นที่ได้จากประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยว ทว่า การคัดเลือกปีที่ผ่านมาโดยสภาการท่องเที่ยวและการค้าแห่งยุโรป หรืออีซีทีที ยกให้ประเทศเอธิโอเปียเป็นประเทศที่มีจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกในปีที่ผ่านมานี้

จากข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเอธิโอเปีย เผยว่า ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลกแห่งนี้เพิ่มขึ้น 10% โดยมีแหล่งท่องเที่ยวสถานที่เด่น ๆ เช่น อุทยานทางธรรมชาติ และร่องรอยทางประวัติศาสตร์กว่า 3,000 ปี ที่ยังคงเหลือไว้ให้เห็น รวมทั้งสถานที่มรดกโลกอีก 9 แห่ง ที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโก ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาลองสัมผัส ตัวอย่างของไฮไลท์โดดเด่น ทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขาไฟเอร์ตาอาเล ที่มีทะเลสาบลาวาอันเก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งคาดว่าน่าจะคุกรุ่นมาตั้งแต่ปี 1906 มีชื่อเสียงตามคำร่ำลือกล่าวขานกันว่าเป็นประตูสู่นรก อุทยาน แห่งชาติซีเมียน ที่ซึ่งดำรงด้วยสัตว์ป่าและต้นไม้ใบหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ รายล้อมไปด้วยชุมชนชาวพื้นเมืองที่ดำรงชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ธรรมชาติแห่งนี้เป็นที่อยู่ของสัตวป่าใกล้สูญพันธุ์จำนวนมาก รวมถึงแพะวาเลีย ไอเบ็กซ์ ที่มีข้อมูลว่าพบเห็นได้ที่นี่แห่งเดียวในโลก

ถิ่นกำเนิดของกาแฟ คัฟฟา (Kaffa)
ที่น่าสนใจนอกเหนือจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก คือ เอธิโอเปียยังเป็นถิ่นกำเนิดของกาแฟที่เป็นเครื่องดื่มอันขึ้นชื่อของชาวโลก ณ ปัจจุบัน การเรียกชื่อ " กาแฟ " เป็นคำเรียกในภาษาไทย ส่วนคำเรียกในภาษาอังกฤษคือ คอฟฟี่ (coffee) นั้น เชื่อกันว่าได้มาจากการออกเสียงมาจากคำว่า คัฟฟา (Kaffa) เป็นชื่อเรียกเขตบนที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเอธิโอเปียที่เป็นแหล่งค้นพบต้นกาแฟเป็นครั้งแรก และต่อมากาแฟได้ถูกนำจากเอธิโอเปียออกไปยังประเทศเยเมนในคาบสมุทรอาระเบียแล้วได้มีการเรียกชื่อเป็นภาษาอาหรับว่า คาห์เวห์ (qahweh) และยังมีการเรียกชื่อกาแฟกันอีกหลายๆ ชื่อ เช่น คาเฟ่ (cafe') คอฟเย (kofye)  คาฟ (kave)  คาฮาวา (kahawa) เป็นต้น ล้วนแล้วมาจากคำต้นกำเนิดว่า คัฟฟา (kaffa) นั่นเอง ส่วนชาวเอธิโอเปียนั้น เรียกกาแฟว่า บูนา (buna) สำหรับซีกโลกตะวันตกนั้นเพิ่งจะรู้จักกาแฟกันเมื่อประมาณเพียง 300 กว่าปีมานี้เอง

สื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4G
นอกจากนี้โทรคมนาคมเอธิโอเปียเปิดบริการสัญญาณมือถือ 4G  ที่ได้มีการเซ็นสัญญาหลายปีที่ผ่านมากับ บริษัท Huawei และ ZTE ในประเทศ จีน มีการขยายโครงสร้างพื้นฐานสัญญาณมือถือทั่วประเทศเอธิโอเปีย เพื่อให้บริการโทรศัพท์มือถือในเมืองหลวงแอดดิสอาบาบา ทั้งนี้เล็งให้ทันกับการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีการเปิดบริการอินเทอร์เน็ตอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านในแอฟริกันทางทิศตะวันออก เช่นเคนยาและยูกันดา ทำให้ผู้ใช้สามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นและเรียกใช้งานโซเชียวมีเดียได้ง่ายขึ้น หากจะไปท่องเที่ยวเอธิโอเปียแล้วต้องการใช้สัญญาณไวไฟ สามารถนำอุปกรณ์ ไวไฟพกพา (Pocket WiFi) ไม่พลาดการสื่อสารผ่านโซเชียวมีเดียผ่านบริการสัญญาณมือถือ 4G เพลิดเพลินกับความสุขในการท่องเที่ยวดินแดน แหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก

ราชสีห์แห่งทวีปแอฟริกา
เอธิโอเปียไม่สิ้นคนรวยเมื่อเราพูดถึงเอธิโปเปีย สิ่งแรกที่นึกถึงคือดินแดนแห่งความแร้นแค้น ผู้คนอดอยาก และหากท่านผู้อ่านจำกันได้ เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ประเทศนี้ประสบกับภาวะทุพภิกขภัยรุนแรง เป็นที่น่าเวทนา จนชาวโลกต้องระดมพลังช่วยเหลือ และกลายเป็นที่มาของเพลง We Are The World อันโด่งดัง แต่ในวันนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เอธิโอเปียกลายเป็นประเทศเนื้อหอมที่ใครๆ ก็อยากจะเดินทางไปเที่ยว จนติดอันดับที่หนึ่งจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด (World Best Tourism Destination) บรรยากาศนั่งจิบกาแฟแชตกับเพื่อน ๆ บนโลกโซเชียวมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WiFi บนมือถือ 4G ได้เลยด้วย ไวไฟพกพา(Pocket WiFi)  นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรมหาศาลเป็นที่หมายตาของนักลงทุน จนได้รับฉายาว่าเป็น ราชสีห์แห่งทวีปแอฟริกา

เอธิโอเปียมีคนร่ำรวยติด อันดับมหาเศรษฐีเช่นกัน แต่เขาผู้นี้พำนักอยู่ในซาอุดีอาระเบีย นั่นคือ โมฮัมเหม็ด ฮุสเซน อัลมูดี อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ อัลมูดี มีความคาบเกี่ยวหลายประเทศ ทำให้ยากที่จะสรุปชัดว่าเขาคือชาวเอธิโอเปียที่ร่ำรวยที่สุด เป็นชาวซาอุฯ ที่รวยที่สุดเป็นอันดับสอง หรือเป็นคนผิวดำที่มั่งคั่งที่สุดกันแน่ แต่ เอธิโอเปียไม่สิ้นคนรวย เพราะยังมีนักธุรกิจที่น่าจับตามองอีกมากมาย เพราะอัตราการเพิ่มขึ้นของเศรษฐีในประเทศนี้สูงถึง 108% ระหว่างปี 2007-2013 เช่น เบธเลเฮม ติลาฮุน อาเลมู วัย 35 ปี นักธุรกิจสาว เจ้าของแบรนด์รองเท้า SoleRebels ที่ได้รับการจัดโดยนิตยสารฟอร์บส์ ให้เป็นนักธุรกิจที่ไดรับการจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในทวีปแอฟริกา

ห้างสรรพสินค้า & โรงแรม พักระดับหรู
นอกจากนี้ยังมี บีรฮัน ยังกุมธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ในชื่อ บริษัท แอมบาสเดอร์ เรียล เอสเตท (Ambassador Real Estate) มีบ้านพักระดับหรูที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อจำหน่ายจำนวน 100 หลัง อพาร์ทเม้นท์อีก500 แห่ง และห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ทำเลทองกลางเมืองหลวงอีก 1 แห่ง ส่วนเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเพราะมีระบบ กลอนประตูไฟฟ้า อัตโนมัติ (Digital Door Lock) ดูแลความปลอดแก่ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว บ้าน พักระดับหรู อพาร์ทเม้นท์ หรือแม้นแต่ห้างสรรพสินค้า ก็ได้แรงบันดาลใจจากเขาผู้นี้ผู้เกิดและพัฒนาความเจริญแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวเอธิโปเปีย เขาผู้นี้ บีรฮัน คือคนที่จะพอเทียบชั้นได้กับ โมฮัมเหม็ด ฮุสเซน อัลมูดี แต่มีสิ่งที่เหนือกว่าก็คือ เขาเป็นนักธุรกิจที่สร้างตัว และประสบความสำเร็จที่นี่

บีรฮัน เกิดในครอบครัวชาวนาในจังหวัดติเกร จบการศึกษาเพียงแค่ชั้นประถม 4 เพราะเกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนกับเอริเทรียขึ้นอย่างกะทันหัน แต่เขาก็พยายามหางานทำจนมีเงินเก็บราว 3,000 บีรร์ หรือประมาณ 4,800 บาท เขานำเงินส่วนนี้มาเป็นทุนซื้อจักรเย็บผ้ามือสอง และเช่าห้องเล็กๆ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจซึ่งวันนี้จะขยายตัวเป็นร้านเสื้อผ้าถึง 85 แห่งทั่วเอธิโอเปีย และเป็นอีกหนึ่งราชสีห์ ที่น่าจับตาที่สุดคนหนึ่งในดินแดน ราชสีห์แห่งทวีปแอฟริกา

Cr.M2F News,โพสต์ทูเดย