เครื่องตรวจ หลอดเลือดสมอง ฝีมือคนไทย


ไลฟ์สไตล์ของคน มนุษย์เมือง การทำงานเร่งรีบ เครียด บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดและอาหารไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ของผู้คนในยุคนี้จึงเป็นไลฟ์สไตล์ที่ทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง ความดันสูง และสุดท้ายโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 6 ล้านคนต่อปี หรือเฉลี่ย 1 คนใน 6 วินาที แต่ตอนนี้คนไทยหายห่วง เพราะนักวิจัยไทย สามารถพัฒนาเครื่องตรวจสมองได้แล้ว โดยเป็นเครื่องตรวจหลอดเลือดสมอง ฝีมือนักวิจัยไทย ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ ด้วยรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากงาน 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นักวิจัยไทย ระดับโลก
รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจัยไทย ระดับโลก ร่วมกับคณะวิจัยจึงได้พัฒนาผลงานเครื่องตรวจหลอดเลือดสมอง เป็นเครื่องตรวจสมองระบบตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัติด้วยสัญญาณ TCD (Transcranial Doppler Ultrasound) ขึ้น ที่สามารถตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองแบบทันเวลา (real-time) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องตรวจสมองระบบตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ผลงานวิจัยฝีมือคนไทยเครื่องตรวจสมองนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากงาน 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

หลอดเลือดสมองอุดตัน
หลอดเลือดสมองที่ตีบหรืออุดตัน หรือหลอดเลือดสมองแตกปริหรือฉีกขาดจากความดันโลหิตสูง ทำให้สมองส่วนที่ขาดเลือดไม่สามารถทำงานได้จนอาจทำให้เกิดความพิการ และรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษา คือ การทำให้เลือดไหลเวียนได้ทันเวลาและในระดับที่เพียงพอที่สามารถทำให้เนื้อสมองในบริเวณนั้นฟื้นตัวได้เร็ว ส่งผลให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติได้ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยการวัดความดันสมำเสมอเพื่อป้องกันความดันโลหิตสูงด้วย เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure Monitor) สามารถช่วยได้ส่วนหนึ่ง

ตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียง
สำหรับ การตรวจว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ ด้วยการวัดความเร็วของเลือดในหลอดเลือดสมองและ ตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองนั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจด้วยเครื่องตรวจหลอดเลือดสมอง เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ TCD (Transcranial Doppler Ultrasound)  ซึ่งเป็นการตรวจการไหลเวียนเลือดภายในหลอดเลือดแดงในสมอง ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย โดยระบบนี้สามารถตรวจจับ สิ่งหลุดอุดหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยค่าความไวไม่น้อยกว่า 99% และค่าความจำเพาะไม่น้อยกว่า 90%

เฝ้าระวังสิ่งอุดตัน หลอดเลือดสมอง
นอกจากนี้การตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองนั้น ยังสามารถใช้เป็นระบบสนับสนุนแพทย์ในการเฝ้าระวังสิ่งอุดตันอุดหลอดเลือดสมอง ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำหัตถการหลอดเลือดสมองได้ เช่น การตรวจหรือขยายขนาดหลอดเลือดสมอง รวมทั้งใช้ในการตรวจคัดกรอง สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดสมองในผู้ที่มีความเสี่ยง ที่จะเกิดความดันโลหิตสูงแล้วตามมาด้วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อย่างไรก็ตาม เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure Monitor) ทำงานร่วมกับ ระบบตรวจจับของเครื่องตรวจหลอดเลือดสมอง TCD รุ่นเดิม ที่ใช้งานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่สามารถวินิจฉัยแบบทันเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยและตรวจรักษาสิ่งอุดตัน หลอดเลือดสมอง และอาจเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต จึงเป็นที่มาที่ทำให้ รศ.ดร.จาตุรงค์ นักวิจัยไทย ระดับโลกทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น

เครื่องตรวจสมอง แบบทันเวลา
เครื่องตรวจหลอดเลือดสมองฝีมือคนไทยด้วยระบบตรวจจับสิ่งอุดตันที่หลุดแล้วไปอุดหลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัติด้วยสัญญาณ TCD (Transcranial Doppler Ultrasound) ได้รับการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง TCD (Transcranial Doppler Ultrasound) ทุกรุ่นที่มีใช้อยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย ทำให้โรงพยาบาลสามารถนำระบบไปปรับใช้ได้ทันที เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยแพทย์ที่ห่างไกลและขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นงานวิจัยจากนักวิจัยไทย ระดับโลกที่มุ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยแท้จริง

Cr.เดลินิวส์,National Stroke Association