สั่งซื้อออนไลน์

Tel.02 953 5855-7

You have no items in your shopping cart.

Subtotal ฿0
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

กระจก นาโน ลดความร้อน

Thursday, May 10, 2018 10:41:51 AM Asia/Bangkok

กระจกลดความร้อน นาโน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อคลายร้อนในบ้าน มีส่วนประกอบของวัสดุประเภท photocromic ที่เป็นสารดูดกลืนแสงอัลตร้าไวโอเล็ตเป็นหลักสามารถวัดค่าแสงอัลตร้าไวโอเล็ตได้จาก เครื่องวัดรังสี UVA และ UVB(UV Meter) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์จึงสามารถ.....

Read More
Posted in News By Synes admin

เคล็ดลับ ป้องกัน ผิวเสียจากแดด ถูกวิธี จาก รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน หน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์และ สาราณียกร สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย    1. กฎของเงา.....  

Read More
Posted in News By Synes admin

เครื่องวัดรังสี UV Sense

Tuesday, April 10, 2018 10:23:00 AM Asia/Bangkok

ลอรีอัล บริษัทผู้นำด้านความงามระดับโลก ได้เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย เครื่องวัดรังสี UV (UV Meter) มีชื่อว่า UV Sense แผ่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (wearable electronics) ในงาน Consumer Electronics Show 2018.....

Read More
Posted in News By Synes admin

เครื่องมือวัดแสง ห้องเรียน

Friday, February 16, 2018 4:28:29 PM Asia/Bangkok

การดูแลให้ห้องเรียนมีแสงสว่างพอดีกับการเรียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งสามารถคำนวนค่าความเข้มแสงได้จาก เครื่องมือวัดแสงเพื่อช่วยลดปัจจัยสำคัญสำหรับปัญหาทางการมองเห็น ความสบายตาหรือสุขภาพตาของนักเรียนอย่างมาก.....

Read More
Posted in News By Synes admin

ควรมีการจัดแสงสว่างให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่ ลักษณะการทำงานของพนักงาน โดยแสงสว่างต้องมีปริมาณความเข้มข้นแสงที่เหมาะสมเพียงพอและมีคุณภาพสำหรับการมองเห็นทีดี ที่เราสามารถวัดความเข้มแสงที่เหมาะสม ด้วย เครื่องมือวัดแสง (Lux Meter).....

Read More
Posted in News By Synes admin
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5