สั่งซื้อออนไลน์

Tel.02 953 5855-7

You have no items in your shopping cart.

Subtotal ฿0
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

ไวไฟ 6 (WiFi 6) เทคโนโลยี แห่งอนาคต

Wednesday, October 30, 2019 3:26:22 PM Asia/Bangkok

เทคโนโลยีไวไฟรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง “802.11ac” เรียกขานตามแบบใหม่จาก WiFi Alliance ได้ว่าเป็น WiFi 5 และ เทคโนโลยีไวไฟล่าสุดที่เปิดตัวออกในปีนี้อย่าง “802.11.ax” เรียกขานตามแบบใหม่จาก WiFi Alliance ว่า “WiFi 6” มาเป็นการใช้สัญลักษณ์ตัวเลขแทนที่จำง่ายขึ้น...

Read More
Posted in News By Synes admin

ทีมนักวิจัย Oxford University ก็ได้พัฒนาวิธีการใช้ Virtual Reality (VR) กับการช่วยรักษาโรคทางพันธุกรรมเช่นกัน มันทำให้ง่ายต่อการเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยการรวมข้อมูลลำดับจีโนมกับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของยีน DNA โดยการนำข้อมูลมา จาก กล้อง Microscope จากนั้นเราสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านจัดระเบียบของยีนนั้นสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร...

Read More
Posted in News By Synes admin

เฟซบุ๊กเผยว่า "ห้องแล็ปนี้ช่วยให้เราสามารถออกแบบ พัฒนาโปรโตไทป์ และทดสอบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมีการติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น fabric cutter, metal folder หรือมีกระทั่ง กล้องไมโครสโคป อิเล็กตรอน (electron microscope) ภายในฮาร์ดแวร์แล็ปนี้...

Read More
Posted in News By Synes admin

นักวิจัยหญิง ประเทศพม่า

Thursday, April 25, 2019 2:38:28 PM Asia/Bangkok

ผู้เลี้ยงกุ้งนำ กล้องจุลทรรศน์ ไปส่องถ่ายภาพแล้วส่งให้สัตวแพทย์ดูว่ากุ้งของเขาเป็นโรคหรือไม่ หรือนำกล้องจุลทรรศน์งานวิจัยเปลือกกุ้งเหลือทิ้งจาก นักวิจัยชาวพม่าที่มีผลงานโดดเด่นช่วยให้เกษตรกรชาวพม่าได้รับประโยชน์มากมายจากผลการวิจัยนี้ แต่หากรู้ไหมว่า นักวิจัยชาวพม่ากลับมีสัดส่วนเป็นนักวิจัยหญิงเกินกว่าครึ่งของนักวิจัยชาย......

Read More
Posted in News By Synes admin

การจะขับขี่ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์, รถกระบะ, รถจักรยานยนต์, รถเมล์, รถแท็กซี่ หรืออะไรก็ตามบนถนนสาธารณะ คนที่ขับขี่จะต้องมีใบขับขี่ติดตัวตลอดเวลาที่มีการขับรถ โดยเฉพาะรถยนต์สาธารณะจำเป็นต้องมีการบันทึกลงระบบ GPS ด้วย เครื่องรูดบัตร แถบแม่เหล็ก เพือตรวจสอบผู้ขับขี่และระยะเวลาการขับรถสาธารณะ ข่าวดี ทำใบขับขี่ ได้แล้ว ที่ สถาบันการศึกษา 130 แห่ง ทั่วประเทศ 

Read More
Posted in News By Synes admin
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5