สั่งซื้อออนไลน์

Tel.02 953 5855-7

You have no items in your shopping cart.

Subtotal ฿0
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

เฟซบุ๊กเผยว่า "ห้องแล็ปนี้ช่วยให้เราสามารถออกแบบ พัฒนาโปรโตไทป์ และทดสอบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ" โดยมีการติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น fabric cutter, metal folder หรือมีกระทั่ง กล้องไมโครสโคป อิเล็กตรอน (electron microscope) ภายในฮาร์ดแวร์แล็ปนี้...

Read More
Posted in News By Synes admin

นักวิจัยหญิง ประเทศพม่า

Thursday, April 25, 2019 2:38:28 PM Asia/Bangkok

ผู้เลี้ยงกุ้งนำ กล้องจุลทรรศน์ ไปส่องถ่ายภาพแล้วส่งให้สัตวแพทย์ดูว่ากุ้งของเขาเป็นโรคหรือไม่ หรือนำกล้องจุลทรรศน์งานวิจัยเปลือกกุ้งเหลือทิ้งจาก นักวิจัยชาวพม่าที่มีผลงานโดดเด่นช่วยให้เกษตรกรชาวพม่าได้รับประโยชน์มากมายจากผลการวิจัยนี้ แต่หากรู้ไหมว่า นักวิจัยชาวพม่ากลับมีสัดส่วนเป็นนักวิจัยหญิงเกินกว่าครึ่งของนักวิจัยชาย......

Read More
Posted in News By Synes admin

การจะขับขี่ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์, รถกระบะ, รถจักรยานยนต์, รถเมล์, รถแท็กซี่ หรืออะไรก็ตามบนถนนสาธารณะ คนที่ขับขี่จะต้องมีใบขับขี่ติดตัวตลอดเวลาที่มีการขับรถ โดยเฉพาะรถยนต์สาธารณะจำเป็นต้องมีการบันทึกลงระบบ GPS ด้วย เครื่องรูดบัตร แถบแม่เหล็ก เพือตรวจสอบผู้ขับขี่และระยะเวลาการขับรถสาธารณะ ข่าวดี ทำใบขับขี่ ได้แล้ว ที่ สถาบันการศึกษา 130 แห่ง ทั่วประเทศ 

Read More
Posted in News By Synes admin

โครงการ รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย (Smile Kid School Bus) ใช้ GPS tracking และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด โดยนักเรียนทุกคนจะมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่แสดงรูปบุคคลพร้อมบาร์โค้ด เมื่อรถโรงเรียนมารับ ครูประจำรถจะใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด สแกนที่บัตรนักเรียนเพื่อบันทึกเวลารับและแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบผ่านแอปพลิเคชันทันที จากนั้นเมื่อรถออกเดินทางผู้ปกครองจะสามารถตรวจสอบตำแหน่งรถ ทะเบียนรถ ประมาณการเวลาที่จะถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน ....

Read More
Posted in News By Synes admin

วัดความหนา ทองไมครอน

Thursday, December 20, 2018 1:24:54 PM Asia/Bangkok

เราสามารถวัดความหนาเทียบได้ดังนี้ 1 ไมครอน เท่ากับ 1/1000 มิลลิเมตร หรือ 0.001 มิลลิเมตร ที่วัดได้ด้วยเครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร์ (Micro Meter) ค่าไมครอน ยิ่ง ค่าไมครอนสูง เครื่องประดับก็มีทองคำชุบติดเนื้อหนาขึ้น จะยิ่งทนทาน อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นนั้นเอง

Read More
Posted in News By Synes admin
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5